Mendengar Legenda Rara Jonggrang Di Candi Prambanan

Mendengar Legenda Rara Jonggrang Di Candi Prambanan

Tempatwisatadiyogyakarta.web.id – Di tengah Jawa, terdapat dua kerajaan jiran, Kerajaan Pengging, yang diperintah oleh Raja Pengging, dan Kerajaan Prambanan, yang diperintah oleh Raja Baka. Raja Baka adalah gergasi besar dan memiliki sihir yang luar biasa. Raja Baka terkenal kerana kejam kerana, untuk mempertahankan sihirnya, ia biasanya membuat persembahan ritual mengorbankan kemanusiaan. Walaupun hati yang menakutkan dan brutal, Prabu Baka mempunyai seorang puteri yang sangat cantik, yang disebut Rara Jonggrang. Raja Pengging sudah lama merasa sedih karena rakyatnya sering mendapat gangguan dari bala tentara Kerajaan Prambanan. Ia ingin sekali menumpas para…

Read More